artykuł nr 1

Decyzja Wojewody Łódzkiego dot. udzielenia zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości i części nieruchomości przeznaczonych na pas drogowy autostrady A-1