artykuł nr 1

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Łodzi w/s wszczęcia postępowania w/s wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego