artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w/s sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Kalisko - Piotrków Trybunalski