artykuł nr 1

Zawiadomienie Starostwa Powiatowego o wszczęciu postępowania dot. zezwolenia na usunięcie drzew w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żelaznej 5/9