artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej w 2010 roku