artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sikorek 18, przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

artykuł nr 2

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sikorek, przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

artykuł nr 3

Wykaz udziału stanowiącego własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski w wysokości 7/36 części we współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Starowarszawskiej 17- ul. Pereca 11/13 - ul. Garncarskiej 18, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu ograniczonego

artykuł nr 4

Wykaz części nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kostromskiej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę

artykuł nr 5

Wykaz lokali mieszkalnych w budynkach położonych w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze