artykuł nr 1

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 40 stanowiącego...

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 40 stanowiącego własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, znajdującego się w budynku położonym przy ul. Wroniej 47, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
artykuł nr 2

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 22 w budynku...

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 22 w budynku położonym przy ul. Krasickiego 7 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynku
artykuł nr 3

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 32 stanowiącego...

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 32 stanowiącego własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, znajdującego się w budynku położonym przy ul. Wysokiej 40/42, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynku
artykuł nr 4

Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej w...

Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej w 60/1260 części współwłasność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 4, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu ograniczonego
artykuł nr 5

Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej w...

Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej w 1/2 części współwłasność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 6, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Dostępne kategorie:
I półrocze