artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Miast Partnerskich.

artykuł nr 2

Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej...

Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wroniej/Błotnej
artykuł nr 3

Wykaz części nieruchomości niezabudowanej...

Wykaz części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. Armii Krajowej
artykuł nr 4

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, wchodzących w skład zasobu nieruchomości Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
artykuł nr 5

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 78 stanowiącego...

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 78 stanowiącego własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, znajdującego się w budynku położonym przy ul. Wysokiej 40/42, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.
Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze