artykuł nr 1

Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Alejach 800-lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ronalda Reagana

artykuł nr 3

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Jeziornej 47

artykuł nr 4

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kajakowej

artykuł nr 5

Ogłoszenie o pierwszym pisemnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie na 10 lat, nieruchomości niezabudowanej położonej w granicach Piotrkowskie Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Przemysłowej

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze