artykuł nr 16

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rolniczej.

artykuł nr 17

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Karolinowskiej.

artykuł nr 18

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Piotrków Trybunalski położonej, przy Alejach 800- lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 19

Ogłoszenie o II pisemnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie na 10 lat nieruchomości niezabudowanej położonej w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Wierzeje.

artykuł nr 20

Ogłoszenie o II pisemnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie na 10 lat nieruchomości niezabudowanej położonej w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Dalekiej

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze