artykuł nr 26

Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej...

Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Parafialnej/Gospodarczej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - obręb 32 jako działka numer: 275/6
artykuł nr 27

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność...

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - obręb 28 jako działka numer 1/23
artykuł nr 28

Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej...

Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sulejowskiej 28, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
artykuł nr 29

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 58 w budynku...

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 58 w budynku położonym przy ul. Łódzkiej 31 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu
artykuł nr 30

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku...

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku położonym przy ul. Wysokiej 14 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu
Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze