artykuł nr 11

Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej...

Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Palmowej/Wierzeje, oznaczonej nr działki 380/14 obręb 19, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu ograniczonego
artykuł nr 12

Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej...

Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Palmowej/Wierzeje, oznaczonej nr działki 380/9 obręb 19, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu ograniczonego
artykuł nr 13

Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej...

Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Palmowej/Wierzeje, oznaczonej nr działki 380/8 obręb 19, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu ograniczonego
artykuł nr 14

Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej...

Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Palmowej/Wierzeje, oznaczonej nr działki 380/7 obręb 19, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu ograniczonego
artykuł nr 15

Wykaz nieruchomości niezabudowanej do...

Wykaz nieruchomości niezabudowanej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. w rejonie ul. Piwnej/Palmowej
Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze