artykuł nr 46

Wykaz nieruchomości niezabudowanych stanowiących...

Wykaz nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Władysława Broniewskiego - ul. Ronalda Reagana i ul. Ronalda Reagana, przeznaczonych do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze