artykuł nr 21

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku...

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku położonym przy ul. B. Chrobrego 1 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu
artykuł nr 22

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 22 w budynku...

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 22 w budynku położonym przy ul. Mieszka I-go 3 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu
artykuł nr 23

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 15 w budynku...

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 15 w budynku położonym przy ul. Broniewskiego 12 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu
artykuł nr 24

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku...

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku położonym przy ul. Pawlikowskiego 12 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu
artykuł nr 25

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku...

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku położonym przy ul. Belzackiej 102 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu
Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze