artykuł nr 11

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 31 w budynku...

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 31 w budynku położonym przy ul. Wysokiej 44/46 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu
artykuł nr 12

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 27 w budynku...

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 27 w budynku położonym przy ul. Doroszewskiego 5 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu
artykuł nr 13

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 16 w budynku...

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 16 w budynku położonym przy ul. Wojska Polskiego 42 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu
artykuł nr 14

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 50 w budynku...

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 50 w budynku położonym przy ul. Szmidta 15 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu
artykuł nr 15

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku...

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku położonym przy ul. Pawlikowskiego 14 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu
Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze