artykuł nr 1

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 57 przy ul. Łódzkiej 43 w Piotrkowie Trybunalskim przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu.

artykuł nr 2

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 17 przy ul. Ks. Piotra Ściegiennego 13 w Piotrkowie Trybunalskim przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu.

artykuł nr 3

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 16 przy ul. Piastowskiej 11 w Piotrkowie Trybunalskim przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu.

artykuł nr 4

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 65 przy ul. Łódzkiej 35 w Piotrkowie Trybunalskim przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu.

artykuł nr 5

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 18 przy ul. Wroniej 47 w Piotrkowie Trybunalskim przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu.