artykuł nr 41

Wykaz udziału stanowiącego własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski w wysokości 7/36 części we współwłasności nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży, w trybie przetargu ograniczonego, położonej przy ul. Starowarszawskiej 17 - Pereca 11/13 - Garncarskiej 18

Załączniki:
Wykaz 267 KB
artykuł nr 42

Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Sulejowskiej 9/11B

Załączniki:
Wykaz 437 KB
artykuł nr 43

Wykaz nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sikorek

Załączniki:
Wykaz 445 KB
artykuł nr 44

Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sulejowskiej

Załączniki:
Wykaz 430 KB
artykuł nr 45

Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Leśnej

Załączniki:
Wykaz 360 KB