artykuł nr 1

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 26 przy ul. Łódzkiej 43 w Piotrkowie Trybunalskim, przeznaczonego do sprzedaży wraz z ułamkową częścią gruntu

artykuł nr 2

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 11 przy ul. Pawlikowskiego 14 w Piotrkowie Trybunalskim, przeznaczonego do sprzedaży wraz z ułamkową częścią gruntu

artykuł nr 3

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 57 przy ul. Wroniej 43 w Piotrkowie Trybunalskim, przeznaczonego do sprzedaży wraz z ułamkową częścią gruntu

artykuł nr 4

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 30 przy ul. Topolowej 16/20 w Piotrkowie Trybunalskim, przeznaczonego do sprzedaży wraz z ułamkową częścią gruntu

artykuł nr 5

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 19 przy ul. Doroszewskiego 5 w Piotrkowie Trybunalskim, przeznaczonego do sprzedaży wraz z ułamkową częścią gruntu

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze