artykuł nr 21

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Litewskiej 6/12-ul. Jerozolimskiej 33/35

Załączniki:
Formularz zgłoszeniowy 34 KB
Ogłoszenie MB
artykuł nr 22

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność gminy miasto Piotrków Trybunalski położonych przy ul. Żeglarskiej 25, ul. Żeglarskiej 25a, ul. Żeglarskiej 25b, ul. Żeglarskiej 25c

artykuł nr 23

Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na zbycie udziału stanowiącego własność gminy miasto Piotrków Trybunalski w wysokości 4/12 części we współwłasności nieruchomości zabudowanej, położonej we Włodzimierzowie przy ul. Zielonej

Załączniki:
Oświadczenie 16 KB
Formularz zgłoszeniowy 33 KB
Ogłoszenie MB
Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze