artykuł nr 16

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. A. Asnyka

artykuł nr 17

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Litewskiej 6/12- ul. Jerozolimskiej 33/35

Załączniki:
Formularz zgłoszeniowy 30 KB
Ogłoszenie MB
artykuł nr 18

Ogłoszenie o III pisemnym przetargu nieograniczonym nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia na 10 lat, w drodze publicznego pisemnego przetargu nieograniczonego, położonej w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Wojska Polskiego 264.

artykuł nr 19

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie na okres 29 lat nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego 25

artykuł nr 20

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych gruntowych, stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Michałowskiej 16A, ul. Michałowskiej 16B i ul. Michałowskiej 16C