artykuł nr 11

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej 21, ul. Żółtej 22, Żółtej 23 i ul. Żółtej 24

artykuł nr 12

Ogłoszenie o VI pisemnym przetargu nieograniczonym nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia na 10 lat, w drodze publicznego pisemnego przetargu nieograniczonego, położonej w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Całej

artykuł nr 13

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul Wojska Polskiego 37

artykuł nr 14

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żeglarskiej 25. ul. Żeglarskiej 25a. ul. Żeglarskiej 25b. ul. Żeglarskiej 25c

artykuł nr 15

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zawiłej