artykuł nr 6

Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na zbycie niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. 18-go Stycznia

artykuł nr 7

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Litewskiej 6/12-ul. Jerozolimskiej 33/35.

artykuł nr 8

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26/28 - ul. Bugajskiej 1/3

artykuł nr 9

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Michałowskiej 16a, ul. Michałowskiej 16b i ul. Michałowskiej 16c

artykuł nr 10

Ogłoszenie o IV pisemnym przetargu nieograniczonym nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia na 10 lat, w drodze publicznego pisemnego przetargu nieograniczonego, położonej w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Wojska Polskiego 264.