artykuł nr 11

Ogłoszenie o IV pisemnym przetargu nieograniczonym nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia na 10 lat, w drodze publicznego pisemnego przetargu nieograniczonego, położonej w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Całej

artykuł nr 12

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej 21, Żółtej 22, Żółtej 23, Żółtej 24

artykuł nr 13

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim w obrębie 32 oznaczonej numerem działki 19/24

artykuł nr 14

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie na okres 29 lat nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego 25

artykuł nr 15

Ogłoszenie o II ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego - pomieszczenia stacji trafo, zlokalizowanego w budynku położonym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 3