artykuł nr 16

Wykaz nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Malinowej 38 i ul. Malinowej 38 A, przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego

Załączniki:
Wykaz MB
Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze