artykuł nr 6

Wykaz niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonych przy ul. Piaskowej, przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego

Załączniki:
Wykaz 363 KB
artykuł nr 7

Wykaz niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej 21, ul. Żółtej 23, ul. Żółtej 22 i ul. Żółtej 24. przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego

Załączniki:
Wykaz MB
artykuł nr 8

Wykaz niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonych przy ul. Piaskowej, przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego

Załączniki:
Wykaz MB
artykuł nr 9

Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Mireckiego

Załączniki:
Wykaz MB
artykuł nr 10

Wykaz nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Garncarskiej 1 - ul. Krakowskie Przedmieście 6/8.

Załączniki:
Wykaz 152 KB
Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze