artykuł nr 11

Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski,przeznaczonej do sprzedaży w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dzieci Polskich

artykuł nr 12

Wykaz nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Piaskowej, przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat, w drodze publicznego ustanego przetargu nieograniczonego

artykuł nr 13

Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Fajansowej, przeznaczonej do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego

artykuł nr 14

Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ceramicznej, przeznaczonej do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego

artykuł nr 15

Wykaz nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kajakowej 20 , przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze