artykuł nr 26

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Fajansowej

artykuł nr 27

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul Ceramicznej

artykuł nr 28

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kajakowej 20

artykuł nr 29

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie na okres 20 lat nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Bugajskiej 17

artykuł nr 30

Ogłoszenie o II ustnym przetargu ograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Batorego 10