artykuł nr 21

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Garncarskiej 1-ul. Krakowskie Przedmieście 6/8

Załączniki:
Regulamin MB
Formularz zgłoszeniowy 34 KB
Ogłoszenie MB
artykuł nr 22

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 164

artykuł nr 23

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3-qo Maja 7

Załączniki:
Regulamin MB
Formularz zgłoszeniowy 36 KB
Ogłoszenie MB
artykuł nr 24

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonej przy ul. Prostej 146- ul. Piaskowej

artykuł nr 25

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonych przy ul. Piaskowej