artykuł nr 16

Ogłoszenie o II ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kleszcz

Załączniki:
Regulamin MB
Formularz zgłoszeniowy 33 KB
Ogłoszenie MB
artykuł nr 17

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dzieci Polskich

Załączniki:
Regulamin MB
Mapa 862 KB
Formularz zgłoszeniowy 32 KB
Ogłoszenie MB
artykuł nr 18

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Michałowskiej 16. ul. Michałowskiej 16 a, ul. Michałowskiej 16 b i ul. Michałowskiej 16 c.

artykuł nr 19

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim w obrębie 32 oznaczonej numerem działki 19/24

artykuł nr 20

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na najem udziału Skarbu Państwa wynoszącego 49810/221809 części we współwłasności zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 5