artykuł nr 11

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. A. Asnyka

artykuł nr 12

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zawiłej

artykuł nr 13

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonych przy ul. Malinowej 38 i ul. Malinowej 38 a w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 14

Ogłoszenie o I pisemnym przetargu nieograniczonym nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia na 10 lat, w drodze publicznego pisemnego przetargu nieograniczonego, położonej w granicach piotrkowskiej strefy aktywności gospodarczej przy ul. Sulejowskiej 130

artykuł nr 15

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Działkowej 6a