artykuł nr 16

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim w obrębie 32 oznaczonej numerem działki 19/24

artykuł nr 17

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zawiłej

artykuł nr 18

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 37

artykuł nr 19

Ogłoszenie o III ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kleszcz

artykuł nr 20

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na najem udziału Skarbu Państwa wynoszącego 49810/221809 części we współwłasności zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 5