artykuł nr 6

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 29A, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego

artykuł nr 7

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 37

artykuł nr 8

Ogłoszenie o IV ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim w obrębie 32 oznaczonej numerem działki 19/24

artykuł nr 9

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie na okres 29 lat nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żeromskiego 20

artykuł nr 10

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie na okres 20 lat nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 164