artykuł nr 36

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonych w Piotrkowie Trybunalskim na terenie osiedla budownictwa jednorodzinnego ,,Jeziorna I" przy ulicy Chabrowej (działki nr 233/6 o pow. 0,0550 ha i 233/8 o pow. 0,0568 ha)

artykuł nr 37

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. 1 Maja 18 - ul. Szerokiej 15

artykuł nr 38

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rakowskiej 17a