artykuł nr 31

Ogłoszenie o V ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości lokalowej nr 1, stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonej w budynku w Piotrkowie Tryb. przy ul. Dąbrowskiego 18

artykuł nr 32

Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na zbycie nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Glinianej

artykuł nr 33

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Górniczej

artykuł nr 34

Ogłoszenie o IV ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Piaskowej

artykuł nr 35

Ogłoszenie o IV ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Prostej 148 i ul. Prostej 146 - ul. Piaskowej