artykuł nr 26

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonych w Piotrkowie Trybunalskim na terenie osiedla budownictwa jednorodzinnego "Jeziorna I" przy ul. Żołędziowej (działki: 233/1 o pow.0,0648 ha, 233/3 o pow. 0,0654 i 233/7 o pow. 0,0703 ha)

artykuł nr 27

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul.Świtezianki 9

artykuł nr 28

Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego dotyczącego wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Świerczowskiej 46a oznaczonej nr działki 17/11 o powierzchni 0,2260 ha obręb nr 35 z przeznaczeniem na uprawy rolne

artykuł nr 29

Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na wydzierżawienie na okres 20 lat nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3 Maja 7

artykuł nr 30

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje o wywieszeniu wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego