artykuł nr 11

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul.Garbarskiej 31

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu MB
artykuł nr 12

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Wojska Polskiego 79

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu MB
artykuł nr 13

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Wojska Polskiego 64

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu MB
artykuł nr 14

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul.Wojska Polskiego 64

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu MB
artykuł nr 15

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul.Wojska Polskiego 62

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu MB