artykuł nr 1

Ogłoszenie o V ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Prostej 148 i ul. Prostej 146 - ul. Piaskowej

artykuł nr 2

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. K. Szymanowskiego 106

artykuł nr 3

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 6

artykuł nr 4

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3 - go Maja 7

artykuł nr 5

Ogłoszenie o VI ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości lokalowej Nr 1, stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonej w budynku w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 18