artykuł nr 41

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3-go Maja 7

artykuł nr 42

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiących własność Miasta Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szymanowskiego 106

artykuł nr 43

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiących własność Miasta Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 6

artykuł nr 44

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Jeziornej 61 a, Jeziornej 61 b i Żeglarskiej

artykuł nr 45

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żołędziowej