artykuł nr 11

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, garażu położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Słowackiego 1

artykuł nr 12

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, garażu położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Targowej 8

artykuł nr 13

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 164

artykuł nr 14

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Garbarskiej 31

artykuł nr 15

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Woj. Polskiego 54