artykuł nr 51

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Starowarszawskiej 15

artykuł nr 52

Informacja o wywieszeniu wykazu lokali użytkowych, garaży przeznaczonych do wynajmu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

artykuł nr 53

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na teranie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Wojska Polskiego 1

artykuł nr 54

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na teranie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Wojska Polskiego 5

artykuł nr 55

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na teranie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Wojska Polskiego 7