artykuł nr 6

Ogłoszenie o III pisemnym przetargu nieograniczonym nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia na 10 lat, w drodze publicznego pisemnego przetargu nieograniczonego, położonej w granicach PSAG przy ul. Nowowiejskiej 24

artykuł nr 7

Ogłoszenie o III pisemnym przetargu nieograniczonym nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia na 10 lat, w drodze publicznego pisemnego przetargu nieograniczonego, położonej w granicach PSAG przy ul. Sulejowskiej 130

artykuł nr 8

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, garażu położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Wojska Polskiego 11

artykuł nr 9

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, garażu położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Bugajska 17-Wyzwolenia 3

artykuł nr 10

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, garażu położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Słowackiego 41