artykuł nr 21

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Miasta Piotrków Trybunalski położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kajakowej 8-20

artykuł nr 22

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Całej

artykuł nr 23

Ogłoszenie o V ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy al. 3 Maja 7

artykuł nr 24

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sulejowskiej 130