artykuł nr 16

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Mechanicznej

artykuł nr 17

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Litewskiej 3

artykuł nr 18

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. 1 Maja 18 - ul. Szerokiej 15

artykuł nr 19

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 264

artykuł nr 20

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 202