artykuł nr 11

Ogłoszenie o IV ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Narutowicza 80/82.

artykuł nr 12

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kasztanowej 39, ul. Kasztanowej 39A, i ul. Kasztanowej 43.

artykuł nr 13

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rakowskiej 17 A

artykuł nr 14

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Prostej 148 i Prostej 146 - ul. Piaskowej

artykuł nr 15

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Piaskowej