artykuł nr 6

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 6

artykuł nr 7

Ogłoszenie o IV ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości lokalowej nr 1 stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski położonej w budynku w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 18

artykuł nr 8

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Górniczej.

artykuł nr 9

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Świtezianki 9.

artykuł nr 10

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Roosevelta 21 A.