artykuł nr 1

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej 21 i ul. Żółtej 22

artykuł nr 2

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 264

artykuł nr 3

Ogłoszenie o IV ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kajakowej 8 i ul. Kajakowej 20

artykuł nr 4

Ogłoszenie o III ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Mechanicznej

artykuł nr 5

Ogłoszenie o IV ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 202