artykuł nr 36

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Całej

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 521 KB
artykuł nr 37

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej 21 i ul. Żółtej 22

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 460 KB
artykuł nr 38

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wiśniowej 4

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 473 KB
artykuł nr 39

Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Parafialnej

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 741 KB
artykuł nr 40

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Całej 39

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 480 KB