artykuł nr 16

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Glinianej 12 c

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 624 KB
artykuł nr 17

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Glinianej 12

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 585 KB
artykuł nr 18

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Armii Krajowej

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 594 KB
artykuł nr 19

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzeje 1

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 735 KB
artykuł nr 20

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej 23 i ul. Żółtej 24

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 480 KB