artykuł nr 6

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości lokalowej nr 1, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 18, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 900 KB
artykuł nr 7

Ogłoszenie o II ustnym przetargu ograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Armii Krajowej

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 912 KB
artykuł nr 8

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza I ustny przetarg ograniczony na wydzierżawienie, na okres 3 lat, zabudowanych nieruchomości stanowiących własność: Miasta Piotrków Trybunalski, współwłasność Miasta Piotrków Trybunalski i innych osób, dotychczas pozostających w zarządzie Miasta lub podmiotów działających na jego zlecenie oraz lokali, stanowiących własność Miasta Piotrków Trybunalski w budynkach wspólnot mieszkaniowych z przeznaczeniem do używania i pobierania pożytków

Załączniki:
Załączniki (zip) MB
Ogłoszenie o przetargu 446 KB
artykuł nr 9

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dworskiej

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 924 KB
artykuł nr 10

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Piotrka Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wiśniowej 3

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 668 KB