artykuł nr 11

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Mireckiego

Załączniki:
Ogłoszenie MB
artykuł nr 12

Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na zbycie nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Narutowicza 90

Załączniki:
Ogłoszenie 103 KB
artykuł nr 13

Ogłoszenie o IV ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Glinianej 12 d, obejmującej prawo własności działki nr 223/33 oraz prawo użytkowania wieczystego działki nr 1/3

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu MB